Процедури

ОНС Доктор

Автореферат
Катедра: „Електротехника”
Факултет: „Инженерен”
Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма: „Електроснабдяване и електрообзавеждане по отрасли (на  кораба)“
Тема на дисертационния труд: „Автоматизирано управление на процесите в корабните електрически уредби и системи”
Научни ръководител: доцент доктор Милен Бонев Бонев доцент доктор Милен Николаев Василев
Публична защита на дисертационния труд: 15 октомври 2021 г. от 13:00 ч. в зала 2226 на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”
Дата на публикуване: 10.09.2021 г.
Заповед на началника на ВВМУ: № ПС – 120/09.09.2021 г.

Научно жури

Заповед на Началника на ВВМУ № ПС – 80/30.06.2021 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Доцент д-р Милен Бонев Бонев Вътрешен Председател Становище
2. Професор д-р Чавдар Илиев Александров Вътрешен Член Рецензия
3. Професор д-р Никола Петров Михайлов Външен Член Рецензия
4. Доцент д-р Божидар Николов Дяков Външен Член Становище
5. Доцент д-р Валентин Николов Гюров Външен Член Становище
Резервни членове
1. Доцент д-р Емил Стефанов Барудов Вътрешен
2. Професор д-р Димитър Димов Юдов Външен

Публикувано на официалния сайт за електронни услуги на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” на 10.09.2021 г.

Автореферат
Катедра:„Мениджмънт и логистика”
Факултет:„Навигационен”
Професионално направление:3.7 „Администрация и управление”
Докторска програма:„Организация и управление извън сферата на материалното производство (Национална сигурност)“
Тема на дисертационния труд:„Предприемачеството и иновациите като инструмент за организационна оптимизация”
Научни ръководител:

професор д.ик.н. Димитър Канев Канев

професор доктор Светлана Райчева Димитракиева

Публична защита на дисертационния труд:09 септември 2021 г. от 16:00 ч. във виртуална среда
Дата на публикуване:09.08.2021 г.
Заповед на началника на ВВМУ:№ ПС – 91/04.08.2021 г.

Научно жури

Заповед на Началника на ВВМУ № ПС – 58/28.05.2021 г.

СъставВътрешен/ ВъншенПозицияИзготвя
1. Професор д.ик.н. Димитър Канев КаневВътрешенПредседателСтановище
2. Професор д-р Светлана Райчева ДимитракиеваВътрешенЧленСтановище
3. Професор д.н. Сведалина Илиева ДимитроваВъншенЧленРецензия
4. Професор д-р Снежанка Костадинова Овчарова-КрачуноваВъншенЧленРецензия
5. Професор д-р Даниела Димитрова ТодороваВъншенЧленСтановище
Резервни членове   
1. Доцент д-р Камелия Вили Вунова-НарлеваВътрешен  
2. Доцент д-р Нина Иванова ГерговаВъншен  

Публикувано на официалния сайт за електронни услуги на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” на 09.08.2021 г.

Автореферат
Катедра:„Корабни силови уредби”
Факултет:„Инженерен”
Професионално направление:5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма:„Корабни силови уредби, машини и механизми“
Тема на дисертационния труд:„Изследване на влиянието на горивата върху качеството на остатъчните продукти на горенето, мощността и ефективната работа на корабните двигатели”
Научни ръководител:доцент доктор Ивайло Данков Бакалов
Публична защита на дисертационния труд:17 септември 2021 г. от 13:00 ч. Зала 2105
Дата на публикуване:02.08.2021 г.
Заповед на началника на ВВМУ:№ ПС – 90/02.08.2021 г.

Научно жури

Заповед на Началника на ВВМУ № ПС – 45/04.04.2021 г.

СъставВътрешен/ ВъншенПозицияИзготвя
1. Професор д-р Димитър Йорданов ДимитракиевВътрешенПредседателРецензия
2. Доцент д-р Юлиян Николов МинчевВътрешенЧленСтановище
3. Професор д.т.н. Николай Димитров МинчевВъншенЧленСтановище
4. Професор д-р Тодор Константинов РазмовВъншенЧленРецензия
5. Професор д-р Димитър Живков ДимитровВъншенЧленСтановище
Резервни членове   
1. Доцент д-р Емил Стефанов БарудовВътрешен  
2. Професор д-р Ангел Йорданов ДимитровВъншен  

Публикувано на официалния сайт за електронни услуги на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” на 02.08.2021 г.

Автореферат
Катедра:„Информационни технологии”
Факултет:„Инженерен”
Професионално направление:5.3 „Комуникационна и компютърна техника”
Докторска програма:„Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“
Тема на дисертационния труд:„Подход за проектиране на IT инфраструктура чрез визуализиране на услуги”
Научни ръководители:доцент доктор Юлиян Иванов Цонев
Публична защита на дисертационния труд:23 юли 2021 г. от 11:00 ч. във виртуална среда / зала 1415 „Прогрес“ на ВВМУ
Дата на публикуване:23.06.2021 г.
Заповед на началника на ВВМУ:№ ПС- 75/23.06.2021

Научно жури

Заповед на Началника на ВВМУ № ПС-59/28.05.2021 г.

СъставВътрешен/ ВъншенПозицияИзготвя
1. Доцент Юлиян Иванов ЦоневВътрешенПредседателСтановище
2. Професор д.т.н. Андон Димитров ЛазаровВътрешенЧленСтановище
3. Професор д.т.н. Атанас Иванов НачевВъншенЧленРецензия
4. Професор д.т.н. Борислав Йорданов БеджевВъншенЧленРецензия
5. Професор д-р Станимир Стоянов СтаневВъншенЧленСтановище
Резервни членове   
1. Доцент доктор Мария Паскова НиколоваВътрешен  
2. Доцент доктор Иван Стефанов ХристозовВъншен  

Публикувано на официалния сайт за електронни услуги на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” на 23.06.2021 г.

Автореферат
Катедра: „Електротехника”
Факултет: „Инженерен”
Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма: „Електроснабдяване и електрообзавеждане по отрасли (на кораба)“
Тема на дисертационния труд: „Управление на корабни електрозадвижвания”
Научни ръководители: професор д.т.н. Николай Филев Джагаров, доцент доктор Милен Бонев Бонев
Публична защита на дисертационния труд: 18 юни 2021 г. от 15:00 ч. в зала 2226 на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”
Дата на публикуване: 17.05.2021 г.
Заповед на началника на ВВМУ: № ПС – 50/17.05.2021 г.

Научно жури

Заповед на Началника на ВВМУ № ПС-47/27.04.2021 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Доцент д-р Живко Генчев Гроздев Вътрешен Председател Становище
2. Професор д.т.н. Николай Филев Джагаров Вътрешен Член Становище
3. Професор д-р Никола Петров Михайлов Външен Член Рецензия
4. Професор д-р Иван Бориславов Евстатиев Външен Член Становище
5. Професор д-р Николай Димитров Маджаров Външен Член Рецензия
Резервни членове
1. Доцент д-р Юлиян Василев Москов Вътрешен
2. Професор д.т.н. Пенчо Владимиров Йорданов Външен

Публикувано на официалния сайт за електронни услуги на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” на 17.05.2021 г.

Автореферат
Катедра:„Информационни технологии”
Факултет:„Инженерен”
Професионално направление:5.3 „Комуникационна и компютърна техника”
Докторска програма:„Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“
Тема на дисертационния труд:„Изследване и разработване на методи за повишаване на киберсигурността”
Научни ръководители:доцент доктор Юлиян Иванов Цонев
Публична защита на дисертационния труд:31 май 2021 г. от 14:00 ч. във виртуална среда / зала 1415 „Прогрес“ на ВВМУ
Дата на публикуване:29.04.2021 г.
Заповед на началника на ВВМУ:№ 49/29.04.2021 г.

Научно жури

Заповед на Началника на ВВМУ № ПС-34/02.03.2021 г.

СъставВътрешен/ ВъншенПозицияИзготвя
1. Доцент Юлиян Иванов ЦоневВътрешенПредседателСтановище
2. Доцент д-р Петър Цветанов АнтоновВътрешенЧленСтановище
3. Професор д.т.н. Атанас Иванов НачевВъншенЧленРецензия
4. Професор д.т.н. Борислав Йорданов БеджевВъншенЧленРецензия
5. Професор д-р Станимир Стоянов СтаневВъншенЧленСтановище
Резервни членове   
1. Професор д.т.н. Андонов Димитров ЛазаровВътрешен  
2. Доцент д-р Росен Атанасов БогдановВъншен  

Публикувано на официалния сайт за електронни услуги на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” на 29.04.2021 г.

Автореферат
Катедра: „Информационни технологии”
Факултет: „Инженерен”
Професионално направление: 5.3 „Комуникационни мрежи и системи”
Докторска програма: „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“
Тема на дисертационния труд: „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление на студентски процеси”
Научни ръководители: доцент доктор Юлиян Иванов Цонев, доцент доктор Мария Паскова Николова, доцент доктор Йордан Атанасов Сивков
Публична защита на дисертационния труд: 28 май 2021 г. от 14:00 ч. във виртуална среда
Дата на публикуване: 22.04.2021 г.
Заповед на началника на ВВМУ: № ПС-100/29.07.2020 г.

Научно жури

Заповед на Началника на ВВМУ № ПС-14/08.02.2021 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Професор д-р Чавдар Илиев Александров Вътрешен Председател Становище
2. Професор д.т.н. Андон Димитров Лазаров Вътрешен Член Рецензия
3. Доцент д-р Виолета Тодорова Божикова Външен Член Рецензия
4. Доцент д-р Димитър Петров Минчев Външен Член Становище
5. Доцент д-р Ирена Маринова Вълова Външен Член Становище
Резервни членове      
1. Доцент д-р Николай Атанасов Великов Вътрешен    
2. Доцент д-р Марияна Цветанова Стоева Външен    

Публикувано на официалния сайт за електронни услуги на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” на 22.04.2021 г.

Автореферат
Катедра: „Мениджмънт и логистика”
Факултет: „Навигационен”
Професионално направление: 3.7 „Администрация и управление”
Докторска програма: „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Национална сигурност)“
Тема на дисертационния труд: „Планиране и прогнозиране на обществените поръчки във военноморското образование”
Научни ръководители: професор д.в.н. Боян Кирилов Медникаров, доцент доктор Събин Иванов Събев
Публична защита на дисертационния труд: 29 януари 2021 г. от 11:00 ч. във виртуална стая на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване: 16.12.2020 г.
Заповед на началника на ВВМУ: № ПС-194/15.12.2020 г.

Научно жури

Заповед на Началника на ВВМУ № ЛС-95/09.11.2020 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Професор д-р Янчо Маринов Бакалов Вътрешен Председател Рецензия
2. Професор д.в.н. Боян Кирилов Медникаров Вътрешен Член Становище
3. Професор д.н. Ваня Куздова Банабакова Външен Член Становище
4. Професор д-р Илиян Николаев Лилов Външен Член Рецензия
5. Доцент д-р Събин Иванов Събев Външен Член Становище
Резервни членове
1. Доцент д-р Камелия Вили Вунова-Нарлева Вътрешен
2. Доцент д-р Ваня Емануилова Димитрова Външен

Публикувано на официалния сайт за електронни услуги на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” на 16.12.2020 г.

Автореферат
Катедра: „Корабоводене”
Факултет: „Навигационен”
Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма: „Управление на кораби и корабоводене“
Тема на дисертационния труд: „Оценка на ефективността на моделите за оптимизиране на плана за преход на кораба за повишаване на енергийната му ефективност”
Научен ръководител: професор доктор Благовест Чанев Белев
Публична защита на дисертационния труд: 04 септември 2020 г. от 10.00 ч. в зала 3419 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване: 31.07.2020 г.
Заповед на началника на ВВМУ: № ПС-100/29.07.2020 г.

Научно жури

Заповед на Началника на ВВМУ № ПС-84/25.06.2020 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Професор д-р Юрий Иванов Дачев Вътрешен Председател Рецензия
2. Професор д-р Благовест Чанев Белев Вътрешен Член Становище
3. Професор д.ик.н. Андрей Иванов Андреев Външен Член Становище
4. Професор д-р Николай Димитров Георгиев Външен Член Рецензия
5. Професор д-р Тодор  Константинов Размов Външен Член Становище
Резервни членове
1. Професор д-р Димитър Йорданов Димитракиев Вътрешен
2. Доцент д-р Пламен Михайлов Михайлов Външен

Публикувано на официалния сайт за електронни услуги на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” на 28.07.2020 г.

Автореферат
Катедра: „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”
Факултет: „Навигационен”
Професионално направление: 9.1 „Национална сигурност”
Докторска програма: „Военно-политически аспекти на морската сигурност“
Тема на дисертационния труд: „Усъвършенстване на взаимодействието между въоръжените сили и други държавни органи в интерес на вътрешната сигурност на страната”
Научен ръководител: Доцент доктор Никола Людмилов Стоянов
Публична защита на дисертационния труд: 28 август 2020 г. от 11.00 ч. в зала 4 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване: 28.07.2020 г.
Заповед на началника на ВВМУ: № ПС- 99/28.07.2020 г.

Научно жури

Заповед на Началника на ВВМУ № ПС-71/15.06.2020 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Доцент д-р Валентин Симеонов Василев Вътрешен Председател Становище
2. Професор д.в.н. Боян Кирилов Медникаров Вътрешен Член Рецензия
3. Професор д.н. Севдалина Илиева Димитрова Външен Член Рецензия
4. Професор доктор Наталия Атанасова Бекярова Външен Член Становище
5. Доцент доктор Галина Великова Милева Външен Член Становище
Резервни членове
1. Професор доктор Янчо Маринов Бакалов Вътрешен
2. Професор доктор Николай Бонев Ничев Външен

Публикувано на официалния сайт за електронни услуги на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” на 28.07.2020 г.

Автореферат
Катедра: „Кораборемонт”
Факултет: „Инженерен”
Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма: „Технология и организация на корабостроенето и кораборемонта“
Тема на дисертационния труд: „Изследване влиянието на режимните фактори върху износването на основните лагери при кораби със система за динамично позициониране”
Научен ръководител: Доцент доктор Георги Кънчев Люцканов
Публична защита на дисертационния труд: 17 юли 2020 г. от 14.30 ч. в зала 4204 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване: 17.06.2020 г.
Заповед на началника на ВВМУ: № ПС- 74/17.06.2020 г.

Научно жури

Заповед на Началника на ВВМУ № ПС-40/10.03.2020 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Доцент д-р Георги Кънчев Люцканов Вътрешен Председател Становище
2. Доцент д-р Румен Жечев Стоянов Вътрешен Член Становище
3. Професор д-р Ангел Йорданов Димитров Външен Член Рецензия
4. Професор д-р Христо Костов Скулев Външен Член Рецензия
5. Доцент д.т.н Георги Тодоров Парашкевов Външен Член Становище
Резервни членове
1. Доцент д-р Христо Валериев Христов Вътрешен
2. Доцент д-р Ярослав Борисов Аргиров Външен

Публикувано на официалния сайт за електронни услуги на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” на 17.06.2020 г.

Автореферат
Катедра:„Корабоводене”
Факултет:„Навигационен”
Професионално направление:5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма:„Управление на кораби и корабоводене“
Тема на дисертационния труд:„Оценка на риска при използване на съвременни технически средства за безопасно корабоплаване”
Научен ръководител:Професор д-р Благовест Чанев Белев
Публична защита на дисертационния труд:27 май 2020 г. от 10.00 ч. в зала 3419 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване:03.04.2020 г.
Заповед на началника на ВВМУ:Заповед на началника на ВВМУ № ПС-57/14.05.2020 г.

Научно жури

Заповед на началника на ВВМУ № ПС-31/28.02.2020 г.

СъставВътрешен/ ВъншенПозицияИзготвя
1. Професор д-р Юрий Иванов ДачевВътрешенПредседателРецензия
2. Професор д-р Благовест Чанев БелевВътрешенЧленСтановище
3. Професор д.ик.н. Андрей Иванов АндреевВъншенЧленРецензия
4. Доцент д-р Маринела Йорданова ЙордановаВъншенЧленСтановище
5. Доцент д-р Маргрета Парашкеванова ВасилеваВъншенЧленСтановище
Резервни членове   
1. Професор д-р Димитър Йорданов ДимитракиевВътрешен  
2. Доцент д-р Пламен Михайлов МихайловВъншен  

Публикувано на официалния сайт за електронни услуги на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” на 03.04.2020 г.

Автореферат
Катедра:„Експлоатация на флота и пристанищата”
Факултет:„Навигационен”
Професионално направление:5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма:„Експлоатация на водния транспорт, морските и речните пристанища“
Тема на дисертационния труд:„Условия, критерии и алгоритми за повишаване на ефективността на морските транспортни средства”
Научен ръководител:Професор д.т.н. Асен Недев Атанасов
Професор д-р Светлана Райчева Димитракиева
Публична защита на дисертационния труд:10 юни 2020 г. от 10.00 ч. в зала 3320 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване:13.03.2020 г.
Заповед на началника на ВВМУ:Заповед на началника на ВВМУ № ПС- 47/12.03.2020 г.

Научно жури

Заповед на началника на ВВМУ № ПС-180/04.11.2019 г.

СъставВътрешен/ ВъншенПозицияИзготвя
1. Професор д-р Димитър Йорданов ДимитракиевВътрешенПредседателРецензия
2. Професор д-р Светлана Райчева ДимитракиеваВътрешенЧленСтановище
3. Професор д.т.н. Асен Недев АтанасовВъншенЧленСтановище
4. Доцент д-р Коста Тончев ДоневВъншенЧленСтановище
5. Доцент д-р Димитър Стоянов КъневВъншенЧленРецензия
Резервни членове   
1. Професор д-р Юрий Иванов ДачевВътрешен  
2. Доцент д-р Илчо Герасимов ТомовВъншен  

Публикувано на официалния сайт за електронни услуги на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” на 13.03.2020 г.

Автореферат
Катедра:„Мениджмънт и логистика”
Факултет:„Навигационен”
Професионално направление:3.2 „Психология”
Докторска програма:„Военна психология“
Тема на дисертационния труд:„Влияние на военната и лидерската подготовка върху развитието на резилианс при обучаемите във Висше военно училище”
Научен ръководител:Професор д.пс.н. Валери Стоилов Стоянов
Публична защита на дисертационния труд:02 октомври 2019 г. от 11.00 ч. в зала 11 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване:17.09.2019 г.
Заповед на началника на ВВМУ:Заповед на началника на ВВМУ № ПС- 131/16.09.2019  г.

Научно жури

Заповед на началника на ВВМУ № ПС-88/10.07.2019 г.

СъставВътрешен/ ВъншенПозицияИзготвя
1. Доцент д-р Янчо Маринов БакаловВътрешенПредседателРецензия
2. Професор д.пс.н. Валери Стоилов СтояновВътрешенЧленСтановище
3. Професор д-р Елена Атанасова БораджиеваВъншенЧленРецензия
4. Доцент д-р Невена Цветкова Атанасова-КръстеваВъншенЧленСтановище
5. Доцент д-р Ваня Господинова ХристоваВъншенЧленСтановище
Резервни членове   
1. Професор д.ик.н. Димитър Канев КаневВътрешен  
2. Доцент д-р Петър Кирилов НешевВъншен  

Публикувано на официалния сайт за електронни услуги на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” на 17.09.2019 г.

Автореферат
Катедра:„Корабоводене”
Факултет:„Навигационен”
Професионално направление:5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма:„Управление на кораба и корабоводене“
Тема на дисертационния труд:„Автоматизация на процесите на настройка на радиолокационните станции при ремонт”
Научен ръководител:Професор доктор Юрий Иванов Дачев
Професор доктор Чавдар Илиев Александров
Публична защита на дисертационния труд:01 юли 2019 г. от 11.00 ч. в зала 3419-1 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване:12.06.2019 г.
Заповед на началника на ВВМУ:№ ПС- 76/12.06.2019 г.

Научно жури

Заповед на Началника на ВВМУ № ПС-70/04.06.2019 г.

СъставВътрешен/ ВъншенПозицияИзготвя
1. Професор доктор Чавдар Илиев АлександровВътрешенПредседателСтановище
2. Професор доктор Юрий Иванов ДачевВътрешенЧленСтановище
3. Професор д.т.н. Андон Димитров ЛазаровВъншенЧленРецензия
4. Доцент доктор Анастас Стефанов КрушевВъншенЧленРецензия
5. Професор д.т.н. Борислав БеджевВъншенЧленСтановище
Резервни членове   
1. Професор доктор Димитър ДимитракиевВътрешен  
2. Доцент доктор Анчо Герасимов ДрагановВъншен  

Публикувано на официалния сайт за електронни услуги на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” на 12.06.2019 г.

НС Доктор на науките

Автореферат
Катедра: „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”
Факултет: „Навигационен”
Професионално направление: 9.2. „Военно дело”
Докторска програма: „Организация и управление на въоръжените сили“
Тема на дисертационния труд: „Обучението на българските военноморски офицери зад граница (1882 – 1944)”
Публична защита на дисертационния труд: 27 юли 2020 г. от 14.00 ч. в зала 4 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване: 24.06.2020 г.
Заповед на началника на ВВМУ: № ПС- 83/23.06.2020 г.

Научно жури

Заповед на Началника на ВВМУ № ПС-60/26.05.2020 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Доцент д-р Недко Иванов Димитров Вътрешен Председател Становище
2. Професор д.в.н. Боян Кирилов Медникаров Вътрешен Член Рецензия
3. Професор д-р Янчо Маринов Бакалов Вътрешен Член Становище
4. Професор д-р Николай Бонев Ничев Външен Член Рецензия
5. Професор д.н. Димитър Илиев Недялков Външен Член Рецензия
6. Доцент д-р Мануш Петков Христов Външен Член Становище
7. Доцент д-р Румен Ангелов Маринов Външен Член Становище
Резервни членове
1. Доцент д-р Никола Людмилов Стоянов Вътрешен
2. Професор д.н. Георги Василев Бахчеванов Външен

ОТЗИВ

Публикувано на официалния сайт за електронни услуги на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” на 24.06.2020 г.