Процедури

ОНС Доктор

Автореферат
Катедра:„Мениджмънт и логистика”
Факултет:„Навигационен”
Професионално направление:3.7 „Администрация и управление”
Докторска програма:„Организация и управление извън сферата на материалното производство (Национална сигурност)“
Тема на дисертационния труд:„Планиране и прогнозиране на обществените поръчки във военноморското образование”
Научни ръководители:професор д.в.н. Боян Кирилов Медникаров, доцент доктор Събин Иванов Събев
Публична защита на дисертационния труд:29 януари 2021 г. от 11:00 ч. във виртуална стая на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване:16.12.2020 г.
Заповед на началника на ВВМУ:№ ПС-194/15.12.2020 г.

Научно жури

Заповед на Началника на ВВМУ № ЛС-95/09.11.2020 г.

СъставВътрешен/ ВъншенПозицияИзготвя
1. Професор д-р Янчо Маринов БакаловВътрешенПредседателРецензия
2. Професор д.в.н. Боян Кирилов МедникаровВътрешенЧленСтановище
3. Професор д.н. Ваня Куздова БанабаковаВъншенЧленСтановище
4. Професор д-р Илиян Николаев ЛиловВъншенЧленРецензия
5. Доцент д-р Събин Иванов СъбевВъншенЧленСтановище
Резервни членове   
1. Доцент д-р Камелия Вили Вунова-НарлеваВътрешен  
2. Доцент д-р Ваня Емануилова ДимитроваВъншен  

Публикувано на официалния сайт за електронни услуги на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” на 16.12.2020 г.

Автореферат
Катедра:„Корабоводене”
Факултет:„Навигационен”
Професионално направление:5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма:„Управление на кораби и корабоводене“
Тема на дисертационния труд:„Оценка на ефективността на моделите за оптимизиране на плана за преход на кораба за повишаване на енергийната му ефективност”
Научен ръководител:професор доктор Благовест Чанев Белев
Публична защита на дисертационния труд:04 септември 2020 г. от 10.00 ч. в зала 3419 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване:31.07.2020 г.
Заповед на началника на ВВМУ:№ ПС-100/29.07.2020 г.

Научно жури

Заповед на Началника на ВВМУ № ПС-84/25.06.2020 г.

СъставВътрешен/ ВъншенПозицияИзготвя
1. Професор д-р Юрий Иванов ДачевВътрешенПредседателРецензия
2. Професор д-р Благовест Чанев БелевВътрешенЧленСтановище
3. Професор д.ик.н. Андрей Иванов АндреевВъншенЧленСтановище
4. Професор д-р Николай Димитров ГеоргиевВъншенЧленРецензия
5. Професор д-р Тодор  Константинов РазмовВъншенЧленСтановище
Резервни членове   
1. Професор д-р Димитър Йорданов ДимитракиевВътрешен  
2. Доцент д-р Пламен Михайлов МихайловВъншен  

Публикувано на официалния сайт за електронни услуги на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” на 28.07.2020 г.

Автореферат
Катедра:„Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”
Факултет:„Навигационен”
Професионално направление:9.1 „Национална сигурност”
Докторска програма:„Военно-политически аспекти на морската сигурност“
Тема на дисертационния труд:„Усъвършенстване на взаимодействието между въоръжените сили и други държавни органи в интерес на вътрешната сигурност на страната”
Научен ръководител:Доцент доктор Никола Людмилов Стоянов
Публична защита на дисертационния труд:28 август 2020 г. от 11.00 ч. в зала 4 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване:28.07.2020 г.
Заповед на началника на ВВМУ:№ ПС- 99/28.07.2020 г.

Научно жури

Заповед на Началника на ВВМУ № ПС-71/15.06.2020 г.

СъставВътрешен/ ВъншенПозицияИзготвя
1. Доцент д-р Валентин Симеонов ВасилевВътрешенПредседателСтановище
2. Професор д.в.н. Боян Кирилов МедникаровВътрешенЧленРецензия
3. Професор д.н. Севдалина Илиева ДимитроваВъншенЧленРецензия
4. Професор доктор Наталия Атанасова БекяроваВъншенЧленСтановище
5. Доцент доктор Галина Великова МилеваВъншенЧленСтановище
Резервни членове   
1. Професор доктор Янчо Маринов БакаловВътрешен  
2. Професор доктор Николай Бонев НичевВъншен  

Публикувано на официалния сайт за електронни услуги на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” на 28.07.2020 г.

Автореферат
Катедра:„Кораборемонт”
Факултет:„Инженерен”
Професионално направление:5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма:„Технология и организация на корабостроенето и кораборемонта“
Тема на дисертационния труд:„Изследване влиянието на режимните фактори върху износването на основните лагери при кораби със система за динамично позициониране”
Научен ръководител:Доцент доктор Георги Кънчев Люцканов
Публична защита на дисертационния труд:17 юли 2020 г. от 14.30 ч. в зала 4204 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване:17.06.2020 г.
Заповед на началника на ВВМУ:№ ПС- 74/17.06.2020 г.

Научно жури

Заповед на Началника на ВВМУ № ПС-40/10.03.2020 г.

СъставВътрешен/ ВъншенПозицияИзготвя
1. Доцент д-р Георги Кънчев ЛюцкановВътрешенПредседателСтановище
2. Доцент д-р Румен Жечев СтояновВътрешенЧленСтановище
3. Професор д-р Ангел Йорданов ДимитровВъншенЧленРецензия
4. Професор д-р Христо Костов СкулевВъншенЧленРецензия
5. Доцент д.т.н Георги Тодоров ПарашкевовВъншенЧленСтановище
Резервни членове   
1. Доцент д-р Христо Валериев ХристовВътрешен  
2. Доцент д-р Ярослав Борисов АргировВъншен  

Публикувано на официалния сайт за електронни услуги на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” на 17.06.2020 г.

Автореферат
Катедра: „Корабоводене”
Факултет: „Навигационен”
Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма: „Управление на кораби и корабоводене“
Тема на дисертационния труд: „Оценка на риска при използване на съвременни технически средства за безопасно корабоплаване”
Научен ръководител: Професор д-р Благовест Чанев Белев
Публична защита на дисертационния труд: 27 май 2020 г. от 10.00 ч. в зала 3419 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване: 03.04.2020 г.
Заповед на началника на ВВМУ: Заповед на началника на ВВМУ № ПС-57/14.05.2020 г.

Научно жури

Заповед на началника на ВВМУ № ПС-31/28.02.2020 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Професор д-р Юрий Иванов Дачев Вътрешен Председател Рецензия
2. Професор д-р Благовест Чанев Белев Вътрешен Член Становище
3. Професор д.ик.н. Андрей Иванов Андреев Външен Член Рецензия
4. Доцент д-р Маринела Йорданова Йорданова Външен Член Становище
5. Доцент д-р Маргрета Парашкеванова Василева Външен Член Становище
Резервни членове
1. Професор д-р Димитър Йорданов Димитракиев Вътрешен
2. Доцент д-р Пламен Михайлов Михайлов Външен
Автореферат
Катедра:„Експлоатация на флота и пристанищата”
Факултет:„Навигационен”
Професионално направление:5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма:„Експлоатация на водния транспорт, морските и речните пристанища“
Тема на дисертационния труд:„Условия, критерии и алгоритми за повишаване на ефективността на морските транспортни средства”
Научен ръководител:Професор д.т.н. Асен Недев Атанасов
Професор д-р Светлана Райчева Димитракиева
Публична защита на дисертационния труд:10 юни 2020 г. от 10.00 ч. в зала 3320 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване:13.03.2020 г.
Заповед на началника на ВВМУ:Заповед на началника на ВВМУ № ПС- 47/12.03.2020 г.

Научно жури

Заповед на началника на ВВМУ № ПС-180/04.11.2019 г.

СъставВътрешен/ ВъншенПозицияИзготвя
1. Професор д-р Димитър Йорданов ДимитракиевВътрешенПредседателРецензия
2. Професор д-р Светлана Райчева ДимитракиеваВътрешенЧленСтановище
3. Професор д.т.н. Асен Недев АтанасовВъншенЧленСтановище
4. Доцент д-р Коста Тончев ДоневВъншенЧленСтановище
5. Доцент д-р Димитър Стоянов КъневВъншенЧленРецензия
Резервни членове   
1. Професор д-р Юрий Иванов ДачевВътрешен  
2. Доцент д-р Илчо Герасимов ТомовВъншен  
Автореферат
Катедра:„Мениджмънт и логистика”
Факултет:„Навигационен”
Професионално направление:3.2 „Психология”
Докторска програма:„Военна психология“
Тема на дисертационния труд:„Влияние на военната и лидерската подготовка върху развитието на резилианс при обучаемите във Висше военно училище”
Научен ръководител:Професор д.пс.н. Валери Стоилов Стоянов
Публична защита на дисертационния труд:02 октомври 2019 г. от 11.00 ч. в зала 11 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване:17.09.2019 г.
Заповед на началника на ВВМУ:Заповед на началника на ВВМУ № ПС- 131/16.09.2019  г.

Научно жури

Заповед на началника на ВВМУ № ПС-88/10.07.2019 г.

СъставВътрешен/ ВъншенПозицияИзготвя
1. Доцент д-р Янчо Маринов БакаловВътрешенПредседателРецензия
2. Професор д.пс.н. Валери Стоилов СтояновВътрешенЧленСтановище
3. Професор д-р Елена Атанасова БораджиеваВъншенЧленРецензия
4. Доцент д-р Невена Цветкова Атанасова-КръстеваВъншенЧленСтановище
5. Доцент д-р Ваня Господинова ХристоваВъншенЧленСтановище
Резервни членове   
1. Професор д.ик.н. Димитър Канев КаневВътрешен  
2. Доцент д-р Петър Кирилов НешевВъншен  
Автореферат
Катедра: „Корабоводене”
Факултет: „Навигационен”
Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма: „Управление на кораба и корабоводене“
Тема на дисертационния труд: „Автоматизация на процесите на настройка на радиолокационните станции при ремонт”
Научен ръководител: Професор доктор Юрий Иванов Дачев Професор доктор Чавдар Илиев Александров
Публична защита на дисертационния труд: 01 юли 2019 г. от 11.00 ч. в зала 3419-1 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване: 12.06.2019 г.
Заповед на началника на ВВМУ: № ПС- 76/12.06.2019 г.

Научно жури

Заповед на Началника на ВВМУ № ПС-70/04.06.2019 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Професор доктор Чавдар Илиев Александров Вътрешен Председател Становище
2. Професор доктор Юрий Иванов Дачев Вътрешен Член Становище
3. Професор д.т.н. Андон Димитров Лазаров Външен Член Рецензия
4. Доцент доктор Анастас Стефанов Крушев Външен Член Рецензия
5. Професор д.т.н. Борислав Беджев Външен Член Становище
Резервни членове
1. Професор доктор Димитър Димитракиев Вътрешен
2. Доцент доктор Анчо Герасимов Драганов Външен

НС Доктор на науките

Автореферат
Катедра:„Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”
Факултет:„Навигационен”
Професионално направление:9.2. „Военно дело”
Докторска програма:„Организация и управление на въоръжените сили“
Тема на дисертационния труд:„Обучението на българските военноморски офицери зад граница (1882 – 1944)”
Публична защита на дисертационния труд:27 юли 2020 г. от 14.00 ч. в зала 4 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване:24.06.2020 г.
Заповед на началника на ВВМУ:№ ПС- 83/23.06.2020 г.

Научно жури

Заповед на Началника на ВВМУ № ПС-60/26.05.2020 г.

СъставВътрешен/ ВъншенПозицияИзготвя
1. Доцент д-р Недко Иванов ДимитровВътрешенПредседателСтановище
2. Професор д.в.н. Боян Кирилов МедникаровВътрешенЧленРецензия
3. Професор д-р Янчо Маринов БакаловВътрешенЧленСтановище
4. Професор д-р Николай Бонев НичевВъншенЧленРецензия
5. Професор д.н. Димитър Илиев НедялковВъншенЧленРецензия
6. Доцент д-р Мануш Петков ХристовВъншенЧленСтановище
7. Доцент д-р Румен Ангелов МариновВъншенЧленСтановище
Резервни членове   
1. Доцент д-р Никола Людмилов СтояновВътрешен  
2. Професор д.н. Георги Василев БахчевановВъншен  

ОТЗИВ

Публикувано на официалния сайт за електронни услуги на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” на 24.06.2020 г.