Регистри в НАЦИД

Уважаеми дами и господа,

Преди попълване и подаване на информация към регистрите на НАЦИД, моля, впишете се в служебния си nvna акаунт.