Важни административни разпоредби

На основание заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-973/26.11.2021 г. изменена със Заповед № РД-01-991/02.12.2021 г., Заповед № РД-01-88/15.02.2022 г., Заповед № РД-01-103/22.02.2022 г., Заповед № РД-01-110/25.02.2022г., Заповед № РД-01-125/09.03.2022 г. и Заповед № РД-01-138/17.03.2022г. и в изпълнение на заповед № OС-76/18.03.2022 г. на началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, учебните занятия от 21.03.2022 г. със студентите редовна форма на обучение ще бъдат организирани по следния начин:

I. Занятията със студентите от 4 курс:

 1. За специалностите „Корабоводене“, „Корабни машини и механизми“, „Електрообзавеждане на кораба“, „Информационни и комуникационни технологии“ ще се провеждат присъствено.
 2. За другите специалности ще се провеждат във виртуална среда.

 

II. Занятията със студентите от 3 курс:

 1. За специалностите „Корабоводене“, „Корабни машини и механизми“, „Електрообзавеждане на кораба“, „Информационни и комуникационни технологии“ и „Киберсигурност“ ще се провеждат присъствено.
 2. За другите специалности ще се провеждат във виртуална среда.

 

III. Занятията със студентите от 2 курс:

 1. За специалностите „Корабоводене“, „Речно корабоплаване”, „Корабни машини и механизми“, „Електрообзавеждане на кораба“, „Информационни и комуникационни технологии“ и „Киберсигурност“ ще се провеждат присъствено.
 2. За другите специалности ще се провеждат във виртуална среда.

 

IV. Занятията със студентите от 1 курс:

 1. За специалностите „Корабни машини и механизми“, „Електрообзавеждане на кораба“, „Информационни и комуникационни технологии“, „Киберсигурност“, „Киберсигурност в транспорта“ и „Интелигентни системи в транспорта (Мехатроника)“ ще се провеждат присъствено.
 2. За другите специалности ще се провеждат във виртуална среда.

 

Семестриалните изпити с всички категории обучаеми ще се провеждат присъствено или електронно базирано във виртуална среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии по решение на изпитващия преподавател.

 

Държавните изпити и защитите на дипломни работи да се провеждат присъствено или по предложение на председателя на подкомисиите, електронно базирано във виртуална среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии по реда, определен от Правилника за учебната дейност – Приложение № 1 „ Правила за организация и онлайн осъществяване на текущ контрол през семестъра, полагане на изпити и видеоконферентна защита на дипломни работи и дисертации във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“

 

Моля, следете разписанието на занятията.

На основание заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-973/26.11.2021 г. изменена със Заповед № РД-01-991/02.12.2021 г., Заповед № РД-01-88/15.02.2022 г. и Заповед № РД-01-103/22.02.2022 г. и в изпълнение на заповед № OС-50/28.02.2022 г. на началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, учебните занятия от 07.03.2022 г. със студентите редовна форма на обучение ще бъдат организирани по следния начин:

I. Занятията със студентите от 4 курс:

 1. За специалностите „Корабоводене“, „Корабни машини и механизми“, „Електрообзавеждане на кораба“ и „Информационни и комуникационни технологии“  ще се провеждат присъствено.
 2. За другите специалности ще се провеждат във виртуална среда.

II. Занятията със студентите от 3 курс:

 1. За специалностите „Корабоводене“, „Корабни машини и механизми“, „Електрообзавеждане на кораба“, „Информационни и комуникационни технологии“ и „Киберсигурност“ ще се провеждат присъствено.
 2. За другите специалности ще се провеждат във виртуална среда.

III. Занятията със студентите от 2 курс:

 1. За специалностите „Корабоводене“, „Речно корабоплаване”, „Корабни машини и механизми“, „Електрообзавеждане на кораба“, „Информационни и комуникационни технологии“ и „Киберсигурност“ ще се провеждат присъствено.
 2. За другите специалности ще се провеждат във виртуална среда.

IV. Занятията със студентите от 1 курс:

 1. За специалностите „Корабни машини и механизми“, „Електрообзавеждане на кораба“, „Информационни и комуникационни технологии“, „Киберсигурност“, „Киберсигурност в транспорта“ и „Интелигентни системи в транспорта (Мехатроника)“
 2. За другите специалности ще се провеждат във виртуална среда.

При провеждане на присъствените учебни занятия всички обучаеми, преподаватели и инструктори да притежават валиден документ, определен в заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. изменена със Заповед № РД-01-991/02.12.2021 г., Заповед № РД-01-88/15.02.2022 г. и Заповед № РД-01-103/22.02.2022 г.  на министъра на здравеопазването за ваксинация, преболедуване, отрицателен резултат от проведено предварително до 72 часа преди провеждане на обучението изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19, бърз антигенен тест (до 48 часа преди провеждане на обучението) или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2.

Семестриалните изпити с всички категории обучаеми ще се провеждат присъствено или електронно базирано във виртуална среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии по решение на изпитващия преподавател.

Държавните изпити и защитите на дипломни работи да се провеждат присъствено или по предложение на председателя на подкомисиите, електронно базирано във виртуална среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии по реда, определен от Правилника за учебната дейност – Приложение № 1 „ Правила за организация и онлайн осъществяване на текущ контрол през семестъра, полагане на изпити и видеоконферентна защита на дипломни работи и дисертации във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“

Моля, следете разписанието на занятията.

На основание заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-973/26.11.2021 г. и в изпълнение на заповед № OС-33/14.02.2022 г. на началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, учебните занятия от 21.02.2022 г. със студентите редовна форма на обучение ще бъдат организирани по следния начин:

I. Занятията със студентите от 4 курс:

1. За специалностите „Корабоводене“, „Корабни машини и механизми“ и „Електрообзавеждане на кораба“ ще се провеждат присъствено.

2. За другите специалности ще се провеждат във виртуална среда.

II. Занятията със студентите от 3 курс:

1. За специалностите „Корабоводене“,  „Корабни машини и механизми“ и „Електрообзавеждане на кораба“ ще се провеждат присъствено.

2. За другите специалности ще се провеждат във виртуална среда.

III. Занятията със студентите от 2 курс :

1. За специалностите „Корабоводене“, „Речно корабоплаване”, „Корабни машини и механизми“ и „Електрообзавеждане на кораба“ ще се провеждат присъствено.

2. За другите специалности ще се провеждат във виртуална среда.

IV. Занятията със студентите от 1 курс (от всички специалности) ще се провеждат във виртуална среда.

При провеждане на присъствените учебни занятия всички обучаеми, преподаватели и инструктори да притежават валиден документ, определен в заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването за ваксинация, преболедуване, отрицателен резултат от проведено предварително до 72 часа преди провеждане на обучението изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19, бърз антигенен тест (до 48 часа преди провеждане на обучението) или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2.

Семестриалните изпити с всички категории обучаеми ще се провеждат присъствено или електронно базирано във виртуална среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии по решение на изпитващия преподавател.

Моля, следете разписанието на занятиятатията.

На основание заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-973/26.11.2021 г. и в изпълнение на заповед № OС-16/20.01.2022 г. на началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, учебните занятия от 31.01.2022 г. със студентите редовна форма на обучение ще бъдат организирани по следния начин:

I. Занятията със студентите от 4 курс:

1. За специалностите „Корабоводене“, „Корабни машини и механизми“ и „Електрообзавеждане на кораба“ ще се провеждат присъствено.

2. За другите специалности ще се провеждат във виртуална среда.

II. Занятията със студентите от 3 курс:

1. За специалностите „Корабоводене“,  „Корабни машини и механизми“ и „Електрообзавеждане на кораба“ ще се провеждат присъствено.

2. За другите специалности ще се провеждат във виртуална среда.

III. Занятията със студентите от 2 курс (от всички специалности) ще се провеждат във виртуална среда.

IV. Занятията със студентите от 1 курс (от всички специалности) ще се провеждат във виртуална среда.

При провеждане на присъствените учебни занятия всички обучаеми, преподаватели и инструктори да притежават валиден документ, определен в заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването за ваксинация, преболедуване, отрицателен резултат от проведено предварително до 72 часа преди провеждане на обучението изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19, бърз антигенен тест (до 48 часа преди провеждане на обучението) или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2.

Аудиторните занятия за летен семестър със студентите задочна форма на обучение ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ продължават да се провеждат както следва:

 1. за специалностите „Корабоводене“, „Корабни машини и механизми“, „Електрообзавеждане на кораба“, „Информационни и комуникационни технологии“ и „Киберсигурност“ от всички курсове се провеждат присъствено.
 2.  за специалностите „Логистика“, „Мениджмънт на водния транспорт“, „Управление на пристанищата“ от всички курсове се провеждат във виртуална среда.

Семестриалните изпити с всички категории обучаеми ще се провеждат присъствено или електронно базирано във виртуална среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии по решение на изпитващия преподавател.

Моля, следете разписанието на занятията.

Информация, свързана с организацията на учебния процес до края на зимния семестър и началото на летния семестър на учебната 2021/2022 г.

На основание заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-973/26.11.2021 г. в изпълнение на заповед № OС-1/04.01.2022 г. на началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“:

I. Семестриалните изпити за зимен семестър с всички категории обучаеми ще се провеждат присъствено или електронно базирано във виртуална среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии по решение на изпитващия преподавател.

II. Аудиторните занятия за летен семестър със студентите задочна форма на обучение ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ от 13.01.2022 г. до 31.01.2022 г. ще бъдат организирани по следния начин:

 1. за специалностите „Корабоводене“, „Корабни машини и механизми“, „Електрообзавеждане на кораба“, „Информационни и комуникационни технологии“ и „Киберсигурност“ от всички курсове ще се провеждат присъствено.
 2. за специалностите „Логистика“, „Мениджмънт на водния транспорт“, „Управление на пристанищата“ от всички курсове ще се провеждат във виртуална среда.

III. Учебните занятия за летния семестър на студентите редовна форма на обучение се планират присъствено.

При промяна на въведените временни противоепидемични мерки, налагащи актуализация на взетите решения, ще бъдете информирани своевременно.

 Моля, следете информационния център за обучаеми и разписанието в сайта на училището.

IV.Държавните изпити и защитите на дипломни работи ще се проведат присъствено.

При провеждане на присъствените учебни занятия и изпити всички обучаеми, преподаватели и инструктори да притежават валиден документ, определен в заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването, изменена и допълнена със Заповед № РД-01-915/09.11.2021 г. за ваксинация, преболедуване, отрицателен резултат от проведено предварително до 72 часа преди провеждане на обучението изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19, бърз антигенен тест (до 48 часа преди провеждане на обучението) или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2.

Моля, следете информационния център за обучаеми и разписанието в сайта на училището.

Информация, свързана с организацията на учебния процес до края на зимния семестър и началото на летния семестър на учебната 2021/2022 г.

На 03.12.2021 г. бе проведена среща на ръководството на училището с представители на Студентски съвет, на която се дискутира каква да бъде организацията на учебния процес до края на зимния семестър и началото на летния семестър на учебната 2021/2022 г. участниците в срещата се обединиха около следните решения:

 1. Оставащите учебни занятия до края на зимния семестър да продължат по установения към момента режим.
 2. Семестриалните изпити да се проведат присъствено или електронно базирано във виртуална среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии по решение на изпитващия преподавател.
 3. Очните занятия на студентите, обучаващи се в задочна форма на обучение да се планират присъствено.
 4. Летният семестър за обучаващите се в редовна форма на обучение да се планира присъствено.
 5. Държавните изпити и защитите на дипломни работи да се проведат присъствено.
 6. При провеждане на присъствените учебни занятия и/или изпити всички обучаеми, преподаватели и инструктори да притежават валиден документ, определен в заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването за ваксинация, преболедуване, отрицателен резултат от проведено предварително до 72 часа преди провеждане на обучението изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19, бърз антигенен тест (до 48 часа преди провеждане на обучението) или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2.

При промяна на въведените временни противоепидемични мерки, налагащи актуализация на взетите решения, ще бъдете информирани своевременно.

Моля, следете информационния център за обучаеми и разписанието в сайта на училището.

На основание заповед на министъра на здравеопазването  РД-01-973/ 26.11.2021 г. и в изпълнение на заповед № OС-370/01.12.2021 г. на началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, учебните занятия от 29.11.2021 г. до 31.12.2021 г. ще бъдат организирани по следния начин:

Занятията със студентите от 4 курс:

 1. За специалностите „Корабоводене“, „Корабни машини и механизми“ и „Електрообзавеждане на кораба“ продължават да се провеждат присъствено.
 2. За другите специалности продължават във виртуална среда.

Занятията със студентите от 3 курс:

 1. За специалностите „Корабни машини и механизми“, „Електрообзавеждане на кораба“ и „Корабоводене“ продължават да се провеждат присъствено.
 2. За другите специалности продължават във виртуална среда.

Занятията със студентите от 2 курс (от всички специалности) продължават във виртуална среда.

Занятията със студентите от 1 курс:

 1. От 29.11.2021 г. за специалността „Мениджмънт на пасажерски кораби“ се провеждат присъствено.
 2. За другите специалности продължават във виртуална среда.

При провеждане на присъствените учебни занятия всички обучаеми, преподаватели и инструктори да притежават валиден документ, определен в заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването, изменена и допълнена със Заповед № РД-01-915/09.11.2021 г. за ваксинация, преболедуване, отрицателен резултат от проведено предварително до 72 часа преди провеждане на обучението изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19, бърз антигенен тест (до 48 часа преди провеждане на обучението) или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2.

Моля, следете разписанието на занятията.