Контакти с факултетите и администрацията, осигуряваща учебния процес

Заместник-началник по учебната и научната част
капитан I ранг професор доктор Калин Калинов
e-mail: k.kalinov@nvna.eu
тел. 052 55 22 23
моб. 0888 810 281
Ръководство на отдел „Учебна дейност”
капитан I ранг Вълчо Атанасов
e-mail: v.atanasov@nvna.eu
тел. 052 55 22 40; моб. 0889 066 013
Отдел „Учебна дейност”
капитан II ранг Красимир Ангелов
e-mail: angelov@nvna.eu
тел. 052 55 23 74
капитан – лейтенант Живка Костова
e-mail: jdk@nvna.eu
тел. 052 55 22 41
моб. 0886 302 717
Отдел „Планиране на учебната дейност”
e-mail: planirane@nvna.eu
тел. 052 55 22 54
Прием на студенти
ц.сл. Христина Игнатова
e-mail: priem@nvna.eu
тел. 052 55 23 86
Звание, име, фамилия: Телефон: Ел. поща в nvna.eu:
Факултет „Навигационен“
1 к-н I р. Недко Димитров 0885297550 n.dimitrov@nvna.eu
2 к-н I р. Иво Йоцов 0898560345 ivo.yotsov@nvna.eu
3 ц.сл. Кремена Василева 0882486689 k.vasileva@nvna.eu
4 ц. сл. Лиляна Младенова 0889520568 l.mladeniva@nvna.eu
5 ц.сл. Йоана Рафаилова 0885011353 y.rafailova@nvna.eu
Факултет „Инженерен“
1 к-н I р. Христо Христов 0887240421 hr.hristov@nvna.eu
2 к-н I р. Юлиян Москов 0889463005 y.moskov@nvna.eu
3 ц.сл. Красена Михайлова 052 552379 k.mihailova@nvna.eu
4 ц.сл. Елена Николова 052 552379 e.nikolova@nvna.eu
Чуждоезиково обучение
1 к-н I ранг доц. д-р Николай Великов 0884542406 n.velikov@nvna.eu
2 ц. сл. Тодор Каменаров 0883316118 t.kamenarov@nvna.eu
3 ц.сл. Искра Михова 0883470465 i.mihova@nvna.eu
4 ц.сл. Стела Тодорова 052/ 500 012 s.todorova@nvna.eu
5 ц.сл. Янис Салантис 0888776556
Име и фамилия: Контакти: Забележка:
1 к-н I р. проф. д-р Мирослав Цветков m.tsvetkov.1212@nvna.eu Началник
моб. тел. 0889/317358
2 к-н III р. Станислава Стефанова st.stefanova@nvna.eu Заместник-началник
моб. тел. 0886/095440
3 ст. лейт. Сейко Сейков s.seykov@nvna.eu Научни изследвания и перспективни технологии
4 ст. лейт. Тодор Стоев t.stoev@nvna.eu Научни изследвания и перспективни технологии
5 ц.сл. Михаил Денев m.denev@nvna.eu Научни събития и членство в международни научни организации
6 ц.сл. Златка Василева z.vasileva@nvna.eu Научни събития и членство в международни научни организации
7 ц.сл. Бояна Томова b.tomova@nvna.eu Обучение в докторантура, развитие на АС
8 ц.сл. Мария Жекова m.zhekova@nvna.eu Конкурси за преподаватели, регистри НАЦИД
9 ц.сл. Цвета Димова ts.dimova@nvna.eu Регистри репозиториум
10 ц.сл. Десислава Зографова erasmus@nvna.eu Еразъм +
11 ц.сл. Теодора Гандева Еразъм +
12 ц.сл. Доротея Иванова d.ivanova@nvna.eu IT – Web & Software осигуряване и поддръжка