База данни

Завършили процедури за ОНС Доктор 2019

Автореферат
Катедра: „Мениджмънт и логистика”
Факултет: „Навигационен”
Професионално направление: 3.2 „Психология”
Докторска програма: „Военна психология“
Тема на дисертационния труд: „Влияние на военната и лидерската подготовка върху развитието на резилианс при обучаемите във Висше военно училище”
Научен ръководител: Професор д.пс.н. Валери Стоилов Стоянов
Публична защита на дисертационния труд: 02 октомври 2019 г. от 11.00 ч. в зала 11 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване 17.09.2019 г.
Заповед на началника на ВВМУ Заповед на началника на ВВМУ № ПС- 131/16.09.2019  г.

Научно жури

Заповед на началника на ВВМУ № ПС-88/10.07.2019 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Доцент д-р Янчо Маринов Бакалов Вътрешен Председател Рецензия
2. Професор д.пс.н. Валери Стоилов Стоянов Вътрешен Член Становище
3. Професор д-р Елена Атанасова Бораджиева Външен Член Рецензия
4. Доцент д-р Невена Цветкова Атанасова-Кръстева Външен Член Становище
5. Доцент д-р Ваня Господинова Христова Външен Член Становище
Резервни членове
1. Професор д.ик.н. Димитър Канев Канев Вътрешен
2. Доцент д-р Петър Кирилов Нешев Външен
Автореферат
Катедра:„Корабоводене”
Факултет:„Навигационен”
Професионално направление:5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма:„Управление на кораба и корабоводене“
Тема на дисертационния труд:„Автоматизация на процесите на настройка на радиолокационните станции при ремонт”
Научен ръководител:Професор доктор Юрий Иванов Дачев
Професор доктор Чавдар Илиев Александров
Публична защита на дисертационния труд:01 юли 2019 г. от 11.00 ч. в зала 3419-1 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване12.06.2019 г.
Заповед на началника на ВВМУ№ ПС- 76/12.06.2019 г.

Научно жури

Заповед на Началника на ВВМУ № ПС-70/04.06.2019 г.

СъставВътрешен/ ВъншенПозицияИзготвя
1. Професор доктор Чавдар Илиев АлександровВътрешенПредседателСтановище
2. Професор доктор Юрий Иванов ДачевВътрешенЧленСтановище
3. Професор д.т.н. Андон Димитров ЛазаровВъншенЧленРецензия
4. Доцент доктор Анастас Стефанов КрушевВъншенЧленРецензия
5. Професор д.т.н. Борислав БеджевВъншенЧленСтановище
Резервни членове   
1. Професор доктор Димитър ДимитракиевВътрешен  
2. Доцент доктор Анчо Герасимов ДрагановВъншен  
Автореферат
Катедра: „Експлоатация на флота и пристанищата”
Факултет: „Навигационен”
Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма: „Експлоатация на водния транспорт, морските и речните пристанища“
Тема на дисертационния труд: „Математическо моделиране на управлението на многомачтов ветроходен кораб в сложни хидрометеорологични условия”
Научен ръководител: Професор доктор Юрий Иванов Дачев Професор доктор Димитър Йорданов Димитракиев
Публична защита на дисертационния труд: 05 юни 2019 г. от 10.00 ч. в зала 3320 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване 14.05.2019 г.
Заповед на началника на ВВМУ № ПС- 60/14.05.2019 г.

Научно жури

Заповед на Началника на ВВМУ № ПС-57/24.04.2019 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Професор доктор Димитър Йорданов Димитракиев Вътрешен Председател Становище
2. Професор доктор Юрий Иванов Дачев Вътрешен Член Становище
3. Професор д.т.н. Асен Недев Атанасов Външен Член Рецензия
4. Доцент доктор Димитър Стоянов Кънев Външен Член Становище
5. Доцент доктор Коста Тончев Донев Външен Член Рецензия
Резервни членове
1. Професор доктор Мирослав Йорданов Цветков Вътрешен
2. Доцент доктор Анастас Стефанов Крушев Външен
Автореферат
Катедра: „Корабоводене”
Факултет: „Навигационен”
Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма: „Управление на кораби и корабоводене“
Тема на дисертационния труд: „Повишаване енергийната ефективност на корабите превозвавщи опасни товари чрез усъвършенстване на плана за прехода”
Научен ръководител: Професор доктор Благовест Чанев Белев
Публична защита на дисертационния труд: 07 март 2019 г. от 10.00 ч. в зала 4319 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване 12.02.2019 г.
Заповед на началника на ВВМУ № ПС- 22/08.02.2019 г.

Научно жури

Заповед на Началника на ВВМУ № ПС-2/03.01.2019 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Професор доктор Юрий Иванов Дачев Вътрешен Председател Рецензия
2. Професор доктор Благовест Чанев Белев Вътрешен Член Становище
3. Професор доктор Николай Димитров Георгиев Външен Член Рецензия
4. Професор доктор Тодор Константинов Размов Външен Член Становище
5. Доцент доктор Юлия Евлогиева Варадинова-Милкова Външен Член Становище
Резервни членове
1. Професор доктор Чавдар Илиев Александров Вътрешен
2. Доцент доктор Анастас Стефанов Крушев Външен
Автореферат
Катедра: „Експлоатация на флота и пристанищата”
Факултет: „Навигационен”
Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма: „Експлоатация на водния транспорт, морските и речните пристанища“
Тема на дисертационния труд: „Възможности за повишаване на безопасността на контейнерните превози на море”
Научен ръководител: Доцент доктор Илчо Герасимов Томов
Публична защита на дисертационния труд: 31 януари 2019 г. от 10.00 ч. в зала 3320 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване 15.01.2019 г.
Заповед на началника на ВВМУ № ПС- 5/14.01.2019   г.

Научно жури

Заповед на Началника на ВВМУ № ПС-3/03.01.2019 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Професор доктор Димитър Йорданов Димитракиев Вътрешен Председател Становище
2. Професор доктор Чавдар Илиев Александров Вътрешен Член Рецензия
3. Професор д.т.н. Асен Недев Атанасов Външен Член Рецензия
4. Доцент доктор Асен Александров Шиваров Външен Член Становище
5. Доцент доктор Илчо Герасимов Томов Външен Член Становище
Резервни членове
1. Професор доктор Юрий Иванов Дачев Вътрешен
2. Доцент доктор Коста Тончев Донев Външен
Автореферат
Катедра:„Експлоатация на флота и пристанищата”
Факултет:„Навигационен”
Професионално направление:5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма:„Експлоатация на водния транспорт, морските и речните пристанища“
Тема на дисертационния труд:„Изследване на товаропотоците и корабопотоците на наливни химикали в Черно и Средиземно море”
Научен ръководител:Професор доктор Димитър Йорданов Димитракиев
Публична защита на дисертационния труд:18 февруари 2019 г. от 10.00 ч. в зала 3320 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване30.01.2019 г.
Заповед на началника на ВВМУ№ ПС- 12/30.01.2019 г.

Научно жури

Заповед на Началника на ВВМУ № ПС-3/03.01.2019 г.

СъставВътрешен/ ВъншенПозицияИзготвя
1. Професор доктор Димитър Йорданов ДимитракиевВътрешенПредседателСтановище
2. Професор доктор Юрий Иванов ДачевВътрешенЧленРецензия
3. Професор д.т.н. Асен Недев АтанасовВъншенЧленРецензия
4. Доцент доктор Димитър Стоянов КъневВъншенЧленСтановище
5. Доцент доктор Коста Тончев ДоневВъншенЧленСтановище
Резервни членове   
1. Професор доктор Чавдар Илиев АлександровВътрешен  
2. Доцент доктор Илчо Герасимов ТомовВъншен  

Завършили процедури за ОНС Доктор 2018

Автореферат
Катедра: „Корабни силови уредби”
Факултет: „Инженерен”
Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма: „Корабни силови уредби, машини и механизми“
Тема на дисертационния труд: „Изследване на влиянието на техническото състояние на комбинирани двигатели върху икономичността и състава на отработилите газове”
Научен ръководител: Доцент доктор Иван Енчев Иванов
Публична защита на дисертационния труд: 03 юли 2018 г. от 14.00 ч. в зала 2105 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване 15.06.2018 г.
Заповед на началника на ВВМУ № ПС-73/15.06.2018   г.

Научно жури

Заповед на Началника на ВВМУ № ПС-53/03.05.2018 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Доцент доктор Румен Жечев Стоянов Вътрешен Председател Рецензия
2. Доцент доктор Иван Енчев Иванов Вътрешен Член Становище
3. Професор д.т.н. Замфир Иванов Александров Външен Член Рецензия
4. Доцент доктор Димитър Генчев Генов Външен Член Становище
5. Доцент доктор Анастас Тодоров Янгьозов Външен Член Становище
Резервни членове
1. Доцент доктор Йордан Димитров Йорданов Вътрешен
2. Професор доктор Ангел Йорданов Димитров Външен
Автореферат
Катедра:„Корабоводене”
Факултет:„Навигационен”
Професионално направление:5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма:„Управление на кораби и корабоводене“
Тема на дисертационния труд:„Оценка на ефективността на търсенето на бедстващ обект от единичен кораб по способа „разширяващ се квадрат”
Научен ръководител:Професор доктор Благовест Белев
Доцент доктор Николета Акоми
Публична защита на дисертационния труд:09 май 2018 г. от 10.00 ч. в зала 3319 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване13.04.2018 г.
Заповед на началника на ВВМУ№ ПС-49/13.04.2018   г.

Научно жури

Заповед на Началника на ВВМУ № ПС-28/27.02.2018 г.

СъставВътрешен/ ВъншенПозицияИзготвя
1. Професор доктор Димитър Йорданов ДимитракиевВътрешенПредседателРецензия
2. Професор доктор Благовест Чанев БелевВътрешенЧленСтановище
3. Доцент доктор Анастас Стефанов КрушевВъншенЧленРецензия
4. Доцент доктор Димитър Стоянов КъневВъншенЧленСтановище
5. Доцент доктор Иван Младенов ЙордановВъншенЧленСтановище
Резервни членове   
1. Професор доктор Юрий Иванов ДачевВътрешен  
2. Доцент доктор Коста Тончев ДоневВъншен  
Автореферат
Катедра:„Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”
Факултет:„Навигационен”
Професионално направление:9.2 „Военно дело”
Докторска програма:„Организация и управление на въоръжените сили“
Тема на дисертационния труд:„Взаимодействие на вооенноморските сили с останалите компоненти на морската мощ на държавата в интерес на националната сигурност”
Научен ръководител:Капитан І ранг професор доктор Калин Спасов Калинов
Професор д.н. Кирил Николов Колев
Публична защита на дисертационния труд:20 февруари 2018 г. от 14.00 ч. в зала 4 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване18.01.2018 г.
Заповед на началника на ВВМУ№ ПС- 4 /15.01.2018 г.

Научно жури

Заповед на началника на ВВМУ № ПС-151/27.11.2017 г.

СъставВътрешен/ ВъншенПозицияИзготвя
1. Професор д.н. Кирил Николов КолевВътрешенПредседателСтановище
2. Капитан І ранг професор доктор Калин Спасов КалиновВътрешенЧленСтановище
3. Професор д.н. Стойко Димитров СтойковВъншенЧленРецензия
4. Доцент д.в.н. Владимир Денчев ВеличковВъншенЧленРецензия
5. Полковник доцент доктор Димитър Стефанов ТашковВъншенЧленСтановище
Резервни членове   
1. Флот.адм.проф.д.в.н. Боян Кирилов МедникаровВътрешен  
2. Доцент доктор Димитър Христов ДимитровВъншен  

Завършили процедури за ОНС Доктор 2017

Автореферат
Катедра:„Експлоатация на флота и пристанищата”
Факултет:„Навигационен”
Професионално направление:5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма:„Експлоатация на водния транспорт, морските и речните пристанища“
Тема на дисертационния труд:„Система за оптимално стохастическо управление на корабоплавателните дейности”
Научен ръководител:Професор д.т.н. Асен Недев Атанасов
Публична защита на дисертационния труд:20 ноември 2017 г. от 10.00 ч. в зала 3320 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване27.10.2017 г.
Заповед на началника на ВВМУПС- 140/25.10.2017 г.

Научно жури

Заповед на началника на ВВМУ № ПС-134/13.10.2017 г.

СъставВътрешен/ ВъншенПозицияИзготвя
1. Професор доктор Юрий Иванов ДачевВътрешенПредседателСтановище
2. Професор доктор Благовест Чанев БелевВътрешенЧленРецензия
3. Професор д.т.н. Асен Недев АтанасовВъншенЧленСтановище
4. Професор д.т.н. Тодор Атанасов СтоиловВъншенЧленСтановище
5. Доцент доктор Димитър Стоянов КъневВъншенЧленРецензия
Резервни членове   
1. Доцент доктор Чавдар Илиев АлександровВътрешен  
2. Доцент доктор Иван Младенов ЙордановВъншен  
Автореферат
Катедра:„Корабоводене”
Факултет:„Навигационен”
Професионално направление:5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма:„Управление на кораби и корабоводене“
Тема на дисертационния труд:„Хидрологично състояние на река Дунав и дейности за повишаване на безопасността на корабоплаването по българския участък”
Научен ръководител:Доцент доктор Юрий Иванов Дачев
Капитан ІІ ранг доцент доктор Мирослав Йорданов Цветков
Публична защита на дисертационния труд:10 юли 2017 г. от 10.00 ч. в зала 3320 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване21.06.2017 г.
Заповед на началника на ВВМУПС- 80/21.06.2017 г.

Научно жури

Заповед на началника на ВВМУ № ПС-65/02.06.2017 г.

СъставВътрешен/ ВъншенПозицияИзготвя
1. Професор доктор Димитър Йорданов ДимитракиевВътрешенПредседателРецензия
2. Доцент доктор Юрий Иванов ДачевВътрешенЧленСтановище
3. Професор д.т.н. Асен Недев АтанасовВъншенЧленРецензия
4. Доцент доктор Димитър Стоянов КъневВъншенЧленСтановище
5. Доцент доктор Иван Младенов ЙордановВъншенЧленСтановище
Резервни членове   
1. Капитан ІІ ранг, доцент доктор Мирослав Йорданов ЦветковВътрешен  
2. Доцент доктор Коста Тончев ДоневВъншен  
Автореферат
Катедра:„Експлоатация на флота и пристанищата”
Факултет:„Навигационен”
Професионално направление:5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма:„Експлоатация на водния транспорт, морските и речните пристанища“
Тема на дисертационния труд:„Критерии за оценка на ефективността на корабоплавателни дейности”
Научен ръководител:Професор д.т.н. Асен Недев Атанасов
Професор доктор Димитър Йорданов Димитракиев
Публична защита на дисертационния труд:06 юли 2017 г. от 10.00 ч. в зала 3320 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване14.06.2017 г.
Заповед на началника на ВВМУПС- 74/14.06.2017 г.

Научно жури

Заповед на началника на ВВМУ № ПС-64/02.06.2017 г.

СъставВътрешен/ ВъншенПозицияИзготвя
1. Професор доктор Димитър Йорданов ДимитракиевВътрешенПредседателСтановище
2. Професор доктор Благовест Чанев БелевВътрешенЧленРецензия
3. Професор д.т.н. Асен Недев АтанасовВъншенЧленСтановище
4. Доцент доктор Коста Тончев ДоневВъншенЧленСтановище
5. Доцент доктор Димитър Стоянов КъневВъншенЧленРецензия
Резервни членове   
1. Доцент доктор Юрий Иванов ДачевВътрешен  
2. Доцент доктор Илчо Герасимов ТомовВъншен  
Автореферат
Катедра:„Експлоатация на флота и пристанищата”
Факултет:„Навигационен”
Професионално направление:5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма:„Експлоатация на водния транспорт, морските и речните пристанища“
Тема на дисертационния труд:„Комплексна оценка на характеристиките, осигуряващи безопасността на кораба в аварийни ситуации”
Научен ръководител:Професор доктор Димитър Йорданов Димитракиев
Доцент доктор Юрий Иванов Дачев
Публична защита на дисертационния труд:04 юли 2017 г. от 10.00 ч. в зала 3320 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване14.06.2017 г.
Заповед на началника на ВВМУПС- 75/14.06.2017 г.

Научно жури

Заповед на началника на ВВМУ № ПС-63/02.06.2017 г.

СъставВътрешен/ ВъншенПозицияИзготвя
1. Професор доктор Димитър Йорданов ДимитракиевВътрешенПредседателСтановище
2. Доцент доктор Чавдар Илиев АлександровВътрешенЧленРецензия
3. Професор д.т.н. Асен Недев АтанасовВъншенЧленСтановище
4. Доцент доктор Коста Тончев ДоневВъншенЧленСтановище
5. Доцент доктор Димитър Стоянов КъневВъншенЧленРецензия
Резервни членове   
1. Доцент доктор Юрий Иванов ДачевВътрешен  
2. Доцент доктор Илчо Герасимов ТомовВъншен  
Автореферат
Катедра:„Кораборемонт”
Факултет:„Инженерен”
Професионално направление:5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма:„Технология и организация на корабостроенето“
Тема на дисертационния труд:„Изследване влиянието на факторите на абразивното износване при наваряване на детайлите от драгажния флот ”
Научен ръководител:Доцент доктор Пламен Дичев Дичев
Публична защита на дисертационния труд:10 юли 2017 г. от 14.00 ч. в зала 4206 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване08.06.2017 г.
Заповед на началника на ВВМУПС- 68/08.06.2017 г.

Научно жури

Заповед на началника на ВВМУ № ПС-56/12.05.2017 г.

СъставВътрешен/ ВъншенПозицияИзготвя
1. Доцент доктор Юлиян Василев МосковВътрешенПредседателСтановище
2. Доцент доктор Пламен Дичев ДичевВътрешенЧленСтановище
3. Професор доктор Христо Костов СкулевВъншенЧленРецензия
4. Доцент д.т.н. Георги Тодоров ПарашкевовВъншенЧленРецензия
5. Доцент доктор Ярослав Борисов АргировВъншенЧленСтановище
Резервни членове   
1. Доцент доктор Иван Енчев ИвановВътрешен  
2. Доцент доктор Георги Стефанов АнтоновВъншен  
Автореферат
Катедра:„Информационни технологии”
Факултет:„Инженерен”
Професионално направление:5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма:„Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“
Тема на дисертационния труд:„Автоматизирана система за оценка на устойчивостта на морски транспортни кораби”
Научен ръководител:Доцент доктор Мария Паскова Николова
Публична защита на дисертационния труд:17 май 2017 г. от 14.00 ч. в зала 1415 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване02.05.2017 г.
Заповед на началника на ВВМУПС- 53/02.05.2017  г.

Научно жури

Заповед на началника на ВВМУ № ПС-38/04.04.2017 г.

СъставВътрешен/ ВъншенПозицияИзготвя
1. Полковник, доцент доктор Юлиян Иванов ЦоневВътрешенПредседателРецензия
2. Доцент доктор Мария Паскова НиколоваВътрешенЧленСтановище
3. Професор,  д.т.н. Христо Лалев ЛалевВъншенЧленРецензия
4. Доцент доктор Виолета Тодорова БожиковаВъншенЧленСтановище
5. Доцент доктор Марияна Цветанова СтоеваВъншенЧленСтановище
Резервни членове   
1. Доцент доктор Милена Стефанова ЛефтероваВътрешен  
2. Доцент доктор Огнян ФетфовВъншен  
Автореферат
Катедра:„Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”
Факултет:„Навигационен”
Професионално направление:3.7 „Администрация и управление”
Докторска програма:„Организация и управление извън сферата на материалното производсто (Национална сигурност“
Тема на дисертационния труд:„Усъвършенстване на гражданско-военните отношения при хуманитарни операции”
Научен ръководител:Професор д.в.н. Боян Кирилов Медникаров
Професор доктор Калин Спасов Калинов
Публична защита на дисертационния труд:09 май 2017 г. от 14.00 ч. в зала 4 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване25.04.2017 г.
Заповед на началника на ВВМУ№ ПС- 51/20.04.2017 г.

Научно жури

Заповед на началника на ВВМУ № ПС-47/07.04.2017 г.

СъставВътрешен/ ВъншенПозицияИзготвя
1. Флотилен адмирал, професор д.в.н. Боян Кирилов МедникаровВътрешенПредседателСтановище
2. Капитан І ранг, професор доктор Калин Спасов КалиновВътрешенЧленСтановище
3. Професор, д.н. Валери Лазаров ЛазаровВъншенЧленРецензия
4. Доцент, д.в.н. Владимир Денчев ВеличковВъншенЧленРецензия
5. Полковник, доцент доктор Димитър Стефанов ТашковВъншенЧленСтановище
Резервни членове   
1. Професор д.н. Кирил Николов КолевВътрешен  
2. Професор доктор Георги Василев КамарашевВъншен  
Автореферат
Катедра:„Електроника”
Факултет:„Навигационен”
Професионално направление:5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма:„Радиолокация и радионавигация“
Тема на дисертационния труд:„Цифрови методи за обработка на сигнали от хидроакустични системи”
Научен ръководител:Доцент доктор Чавдар Илиев Александров
Капитан ІІ ранг доцент доктор Мирослав Йорданов Цветков
Публична защита на дисертационния труд:12 май 2017 г. от 09:00 ч. в зала 3124 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване21.04.2017 г.
Заповед на началника на ВВМУ№ ПС- 50/20.04.2017 г.

Научно жури

Заповед на началника на ВВМУ № ПС-37/04.04.2017 г.

СъставВътрешен/ ВъншенПозицияИзготвя
1. Доцент доктор Чавдар Илиев АлександровВътрешенПредседателСтановище
2. Капитан І ранг доцент доктор Николай Атанасов ВеликовВътрешенЧленСтановище
3. Професор д.т.н. Андон Димитров ЛазаровВъншенЧленРецензия
4. Доцент доктор Анчо Герасимов ДрагановВъншенЧленРецензия
5. Доцент доктор Николай Тодоров КостовВъншенЧленСтановище
Резервни членове   
1. Доцент доктор Велко ВелковВъншен  
2. Капитан ІІ ранг доцент доктор Мирослав Йорданов ЦветковВътрешен  
Автореферат
Катедра: „Експлоатация на пристанищата и флота”
Факултет:„Навигационен”
Професионално направление:5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма:„Експлоатация на водния транспорт, морските и речните пристанища“
Тема на дисертационния труд: „Модели за оптимално планиране и управление на транспортните и пристанищни дейности”
Научен ръководител:Професор д.т.н. Асен Недев Атанасов
Доцент доктор Благовест Чанев Белев
Публична защита на дисертационния труд:15 февруари 2017 г. от 09:00 ч. в зала 3320 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване 05.01.2017 г.
Заповед на началника на ВВМУ№ ПС- 5 /25.01.2017 г.

Научно жури

Заповед на началника на ВВМУ № ОС-323/25.11.2016 г.

СъставВътрешен/ ВъншенПозицияИзготвя
1. Професор доктор Димитър Йорданов ДимитракиевВътрешенПредседателРецензия
2. Доцент доктор Чавдар Илиев АлександровВътрешенЧленСтановище
3. Професор д.т.н. Асен Недев АтанасовВъншенЧленСтановище
4. Доцент доктор Коста Тончев ДоневВъншенЧленСтановище
5. Доцент доктор Димитър Стоянов КъневВъншенЧленРецензия
Резервни членове   
1. Доцент доктор Илчо Герасимов ТомовВъншен  
2. Доцент доктор Благовест Чанев БелевВътрешен  
 
Публикувано на официалния сайт за електронни услуги на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” на 30.01.2017 г.
Автореферат
Катедра: „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”
Факултет:„Навигационен”
Професионално направление:9.2. „Военно дело”
Докторска програма:„Организация и управление на въоръжените сили“
Тема на дисертационния труд: „Анализ и оценка на заплахите за офшорната промишленост в националните морски пространства на Република България”
Научен ръководител:проф. д. н. Кирил Николов Колев
Публична защита на дисертационния труд:27 януари 2017 г. от 13:30 ч. в зала 4 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване 05.01.2017 г.
Заповед на началника на ВВМУ№ ПС – 1 /05.01.2017  г.

Научно жури

Заповед на началника на ВВМУ № ПС-103/14.12.2016 г.

СъставВътрешен/ ВъншенПозицияИзготвя
1. флот. адмирал професор д.в.н. Боян Кирилов МедникаровВътрешенЧленРецензия
2. професор д.н. Кирил Николов КолевВътрешенПредседателСтановище
3. професор д-р Георги Василев КарамашевВъншенЧленСтановище
4. полковник доцент д-р Димитър Стефанов ТашковВъншенЧленРецензия
5. доцент д.н. Владимир Денчев ВеличковВъншенЧленСтановище
Резервни членове   
1. Доцент доктор Георги Благоев ТорневВъншен  
2. Капитан І ранг доцент д-р Асен Николов КожухаровВътрешен  

Завършили процедури за ОНС Доктор 2016

Автореферат
Катедра: „Информационни технологии ”
Факултет:„Инженерен”
Професионално направление:5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма:„Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“
Тема на дисертационния труд: „Изследване на възможностите на информационните технологии за обучение на морски кадри”
Научен ръководител:полковник доцент доктор Юлиян Иванов Цонев
Публична защита на дисертационния труд:14 септември 2016 г. от 13.30 ч. в зала 1415 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване 31.08.2016 г.
Заповед на началника на ВВМУ№ ОС – 250 /31.08.2016  г.

Научно жури

Заповед на началника на ВВМУ № ОС-182/01.07.2016 г.

СъставВътрешен/ ВъншенПозицияИзготвя
1. полковник доцент доктор Юлиян Иванов ЦоневВътрешенПредседателСтановище
2. професор д.т.н. Кирил Иванов ТенекеджиевВътрешенЧленРецензия
3. професор д.т.н. Христо Лалев ЛалевВъншенЧленРецензия
4. полковник доцент доктор Николай Тодоров СтояновВъншенЧленСтановище
5. доцент доктор Захарий Драганов ПоповВъншенЧленСтановище
Резервни членове   
1. доцент доктор Огнян Момчилов ФетфовВъншен  
2. доцент доктор Мария Паскова НиколоваВътрешен  
Автореферат
Катедра: „Електротехника”
Факултет:„Инженерен”
Професионално направление:5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма:„Електроснабдяване и електрообзавеждане по отрасли (на кораба)“
Тема на дисертационния труд: „Електрически процеси във вериги за генериране на високоволтов импулс в течна среда”
Научен ръководител:професор д.т.н. Стефан Тодоров Барудов
Публична защита на дисертационния труд:08 юли 2016 г. от 16.00 ч. в зала 2221 на ВВМУ „Н.Й.  Вапцаров“
Дата на публикуване 24.06.2016 г.
Заповед на началника на ВВМУ№ ОС- 169 /23.06.2016 г.

Научно жури

Заповед на началника на ВВМУ № ПС-31/03.05.2016 г.

СъставВътрешен/ ВъншенПозицияИзготвя
1. Доцент доктор Милен Бонев БоневВътрешенПредседателСтановище
2. Доцент доктор Марин Михов НедевВътрешенЧленРецензия
3. Професор доктор Димитър Димов ЮдовВъншенЧленРецензия
4. Доцент доктор Маргрета Парашкеванова ВасилеваВъншенЧленСтановище
5. Доцент доктор Петър Иванов ВасилевВъншенЧленСтановище
Резервни членове   
1. Професор доктор Никола Рашков ЛютовВъншен  
2. Доцент, доктор Живко Генчев ГрозевВътрешен  
Автореферат
Катедра: „Корабни силови уредби”
Факултет:„Инженерен”
Професионално направление:5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма:„Корабни силови уредби, машини и механизми“
Тема на дисертационния труд: „Изследване на влиянието на характеристиките на горивата и горивната апаратура върху ефективността на работа на високочестотни корабни дизелови двигатели”
Научен ръководител:Капитан І ранг доцент доктор Иван Енчев Иванов
Публична защита на дисертационния труд:01 март 2016 г. от 14.00 ч. в зала 2105 на ВВМУ „Н.Й.  Вапцаров“
Дата на публикуване 15.02.2016 г.
Заповед на началника на ВВМУ№ ОС- 30 /15.02.2016 г.

Научно жури

Заповед на началника на ВВМУ № ПУПД-285/17.12.2015 г.

СъставВътрешен/външенпозицияизготвя
1. Доцент доктор Румен Жечев СтояновВътрешенПредседателСтановище
2. Капитан І ранг доцент доктор Иван Енчев ИвановВътрешенЧленСтановище
3. Професор доктор Ангел Йорданов ДимитровВъншенЧленРецензия
4. Доцент доктор Димитър Генчев ГеновВъншенЧленСтановище
5. Доцент доктор Величко Христов ЯнакиевВъншенЧленРецензия
Резервни членове   
1. Професор д.т.н. Замфир Иванов АлександровВъншен  
2. Професор доктор Пейчо Димов ТомовВътрешен  
Автореферат
Катедра: „Експлоатация на флота и пристанищата ”
Факултет:„Навигационен”
Професионално направление:5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма:„Експлоатация на водния транспорт, морските и речните пристанища“
Тема на дисертационния труд: „Управление на тежкометалното замърсяване на природни, агро и урбоекосистеми”
Научен ръководител:

 Професор, д.т.н. инж. Асен Недев Атанасов

Доцент, доктор инж. Димитър Йорданов Димитракиев

Публична защита на дисертационния труд:15 януари 2016 г. от 10.00 ч. в зала 3320 на ВВМУ „Н.Й.  Вапцаров“
Дата на публикуване 18.12.2015 г.
Заповед на началника на ВВМУ№ РД- 393 /18.12.2015 г.

Научно жури

Заповед на началника на ВВМУ № ПУПД-279/02.12.2015 г.

СъставВътрешен/външенпозицияизготвя
1. Доцент доктор инж. Димитър Йорданов ДимитракиевВътрешенПредседателСтановище
2. Професор д.т.н. Асен Недев АтанасовВъншенЧленСтановище
3. Професор д.т.н. Иван Славейков АнтоновВъншенЧленРецензия
4. Доцент доктор Чавдар Илиев АлександровВътрешенЧленРецензия
5. Доцент доктор Драгомир Пламенов ДимитровВъншенЧленСтановище
Резервни членове   
1. Доцент, доктор Юрий Иванов ДачевВътрешен  
2. Доцент, доктор Коста Тончев ДоневВъншен  

Завършили процедури за НС Доктор на науките