Студенти

ОБРАЗЦИ ЗА ДОКУМЕНТИ – СТУДЕНТИ

СПИСЪК на приложените документи за български студенти:

 1. УВЕРЕНИЕ – факултет „Инженерен“ – попълване на електронна форма
 2. УВЕРЕНИЕ – факултет „Навигационен“ – изтегляне
 3. ЗАЯВЛЕНИЕ – изтегляне
 4. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ДИПЛОМНО ПРИЛОЖЕНИЕ – изтегляне
 5. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ – изтегляне
 6. ИЗПИТНА ВЕДОМОСТ ЗА ПРАКТИКА – изтегляне
 7. ПИСМО ДО ДМА ЗА МОРЯШКИ ПАСПОРТ – факултет „Инженерен“ – изтегляне
 8. ПИСМО ДО ДМА ЗА МОРЯШКИ ПАСПОРТ – факултет „Навигационен“ – изтегляне

ОБРАЗЦИ ЗА ДОКУМЕНТИ – ПРЕПОДАВАТЕЛИ

СПИСЪК на приложените документи за преподаватели:

 1. СВЕДЕНИЕ ЗА МЕСЕЧНА АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ – изтегляне
 2. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОСИГУРИТЕЛНИЯ ДОХОД – изтегляне

ОБРАЗЦИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

СПИСЪК на административните документи:

 1. Приложения към Вътрешните правила – изтегляне
 2. Предписание за поставяне под карантина – изтегляне
 3. Рапорт за платен годишен отпуск – изтегляне
 4. Заявление за платен годишен отпуск – изтегляне
 5. Заявление за неплатен отпуск – изтегляне
 6. Заявление за прекъсване на отпуск – изтегляне
 7. Заявление за прекратяване на отпуск – изтегляне
 8. Писмо в системата на МО – изтегляне
 9. Писмо извън системата на МО – изтегляне
 10. Докладна записка до Началника на ВВМУ – изтегляне
 1. СЕДМИЧНИ ПЛАНОВЕ – ИЗТЕГЛЯНЕ
 2. МЕСЕЧНИ ПЛАНОВЕ
 3. ПЛАНОВЕ ЗА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ – ИЗТЕГЛЯНЕ
 4. ПЛАН ЗА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ НА ПЪРВИ ФАКУЛТЕТ
 5. ПЛАН ЗА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ НА ВТОРИ ФАКУЛТЕТ