Назначени дати на изпити

ДатаНачало на изпитаДисциплинаПреподавателМястоЗабележка
1.23/01/2110:00 ч.Техническа химияас. Димитър
Василев
Google
Classroom
Платежни за
ликвидацията
ще се приемат
на имейл:
nav.faculty@nvna.eu
до 21.01.2021 г.
включително.
На записалите се
ще бъде изпратен
код за виртуална
стая на 22.01.2021 г.
на служебните пощи.
2.      
3.      
4.      
5.